Куда пойти учиться. Вузы, курсы, колледжи, лицеи Украины. Образование в Киеве.
ВУЗы
Второе высшее образование
Магистратура
  Аспирантура
Бизнес-образование
Дистанционное образование
  Колледжи
Иностранные языки
Курсы Образование за рубежем
  Новости
Статьи
Форум
  Реклама
Рассылка
Контакты
XML

Статьи

Академія муніципального управління


Державний вищий навчальний заклад IV рівня акредитації
Ліцензія МОН України АЕ 270762 від 02.07.2013 р.
Ректор: Володимир Костянтинович Присяжнюк - професор, доктор технічних наук

Академія є вищим державним навчальним закладом, який готує фахівців за ОКР «молодший спеціаліст», «бакалавр», «спеціаліст», «магістр»

В Академії навчається 3500 тис. студентів.
Професорсько-викладацький склад: 45 докторів наук, 110 кандидатів наук.

Освітньо-кваліфікаційний рівень
«БАКАЛАВР»
Прийом документів:

На денну форму навчання – з 11 липня по 01 серпня
На заочну форму навчання – з 11 липня по 7 серпня
Напрями підготовки:
-    Правознавство
-    Фінанси і кредит
-    Облік і аудит
-    Економіка підприємства
-    Менеджмент
-    Психологія
-    Документознавство та інформаційна діяльність
-    Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

Освітньо-кваліфікаційний рівень
«СПЕЦІАЛІСТ»
Прийом документів:
з 1 по 15 липня
Спеціальності:
-    Правознавство
-    Фінанси і кредит
-    Менеджмент організацій і адміністрування
-    Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності
-    Автоматизоване управління технологічними процесами
-    Автоматика та автоматизація на транспорті

Освітньо-кваліфікаційний рівень
«МАГІСТР»
Прийом документів:

з 1 по 15 липня
-    Адміністративний менеджмент
-    Державна служба
-    Бізнес-адміністрування (програма МВА)
-    Правознавство
-    Фінанси і кредит
-    Облік і аудит
-    Економіка підприємства
-    Менеджмент організацій і адміністрування
-    Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності
-    Документознавство та інформаційна діяльність
-    Автоматизоване управління технологічними процесами

До структури Академії входить КИЇВСЬКИЙ КОЛЕДЖ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА, який на бюджетній та на контрактній основах готує фахівців за ОКР «молодший спеціаліст» за спеціальностями:
-    Діловодство
-    Організація обслуговування на транспорті
-    Експлуатація апаратури контролю навколишнього природного середовища
-    Експлуатація, ремонт і енергопостачання міського електротранспорту
-    Обслуговування електротехнічного обладнання автоматичного устаткування будівель і споруд
-    Обслуговування комп’ютерних систем та мереж
-    Монтаж, обслуговування засобів і систем автоматизації технологічного виробництва
-    Стоматологія ортопедична

Прийом документів на денну форму навчання: 
на основі 9 кл. – з 11 липня – 24 липня
на основі 11 кл. – з 11 липня – 01 серпня
на заочну форму навчання:
11 липня – 7 серпня

01042, м. Київ, вул. Івана Кудрі, 33
Тел.: (044) 529-00-58
Факс (044) 529-05-16
E-mail: academy@amu.edu.ua
http://amu.edu.ua/


« предыдущая все статьи следующая »

    24/04/2018
    Теплоенергетичний факультет НТУУ «КПІ ім. І. Сікорського»
    31/03/2018
    Київський міжнародний університет
    Ближайшие дни:
 в Январе  в Феврале  в Марте
  Время – деньги! Дистанционное обучение в...
  Он-лайн платформа для учителей английского
Для подписки на новости нашего сайта укажите ваш адрес электронной почты:


Иностранные языки  |  Колледжи  |  ВУЗы  |  Курсы  |  Статьи  |  Новости  |   Форум
Дни открытых дверей  |  Календарь событий  |  Каталог ссылок  |  Реклама в издании  |  Контакты
Rambler's Top100
© КУДА ПОЙТИ УЧИТЬСЯ 2005-2015
Все права защищены и охраняются законом.
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "www.gotostudy.com.ua" обязательна.