Куда пойти учиться. Вузы, курсы, колледжи, лицеи Украины. Образование в Киеве.
ВУЗы
Второе высшее образование
Магистратура
  Аспирантура
Бизнес-образование
Дистанционное образование
  Колледжи
Иностранные языки
Курсы Образование за рубежем
  Новости
Статьи
Форум
  Реклама
Рассылка
Контакты
XML

Статьи

КНУТД


КНУТД на сьогоднішній день один з найпотужніших вищих навчальних закладів IV рівня акредитації, де готують фахівців для багатьох галузей економіки України та інших країн світу, в тому числі для легкої, хімічної, фармацевтичної промисловості, сфери обслуговування населення, дизайну, ІТ-технологій тощо. В структурі університету 6 факультетів, 5 науково-дослідних та навчальних інститутів, 3 коледжі, де працюють член-кореспонденти академій наук України, лауреати державної премії у сфері науки і техніки, народні та заслужені художники, заслужені економісти та працівники освіти, доктори та кандидати наук. У цій великій науковій когорті вже 25 років поспіль працює Інститут післядипломної освіти (ІПО), який надає можливість здобути другу вищу освіту та підвищити кваліфікацію.


Серед випускників ІПО – державні службовці, депутати різних рівнів та скликань, топ-менеджери у різних сферах економіки, кандидати наук, працівники з високим рівнем компетенцій. Наш багаторічний досвід роботи та залучення до роботи в ІПО висококваліфікованих фахівців-практиків, відомих науковців дають можливість  забезпечувати високий рівень фахової підготовки дорослих людей, які з тих чи інших причин прийняли рішення про здобуття другої вищої освіти та набуття нових, необхідних  для сучасного ринку праці компетентностей.

Розвиток ринкового середовища та посилення конкурентної боротьби обумовлюють необхідність, з одного боку, для потенційних найманих працівників здобувати нові знання та набувати сучасних знань, а з іншого, для роботодавців – наймати персонал, який відповідає високим вимогам, володіє широким спектром  компетентностей   генерації, висунення, аналізу та впровадження нових ідей у багатьох сферах економіки та може бути конкурентоздатним на ринку праці. Саме це мотивує людей до здобуття другої вищої освіти або підвищення кваліфікації.

Колектив ІПО КНУТД пропонує Вам отримати другу вищу освіту за акредитованими спеціальностями із застосуванням сучасних інноваційних технологій навчання, набуттям практичного досвіду та продовженням навчання в магістратурі та аспірантурі.

Запрошуємо усіх бажаючих ознайомитися з напрямами діяльності та перепідготовки фахівців та здобути нову спеціальність в Інституті післядипломної освіти Київського національного університету технологій та дизайну.


Економіст – це фахівець, який готується для виконання всіх видів економічних робіт: організації планово-економічної діяльності, планування виробничої та фінансової діяльності підприємства та його підрозділів, організації виробничих процесів, проведення економічного аналізу та оцінки результатів діяльності підприємства і підрозділів, організації внутрішньогосподарських виробничих відносин, планування та контролю оплати праці.

Економіст підприємства визначає економічну політику підприємства, планує роботу планово-фінансового відділу та визначає його структуру, приводить у відповідність до нормативів чисельність працівників, визначає функціональні обов’язки фахівців планово-фінансового відділу, виконує організаційну, контрольну та технологічну функції.

Професійна діяльність фахівця з економіки підприємства здійснюється у всіх сферах народного господарства і державного управління.


Метою підготовки фахівців з обліку і аудиту є формування професійних компетенції у сфері обліку аналізу і аудиту діяльності підприємств, організацій та фінансових органів.

Професійна діяльність фахівця з обліку і аудиту здійснюється у всіх сферах народного господарства і державного управління. Вона направлена на обслуговування діяльності підприємств різних форм власності, банків, Державного казначейства, податкових органів, пенсійних фондів, страхових компаній, фінансових управлінь при органах місцевого самоврядування, інших бюджетних та позабюджетних установ.


Фахівець з фінансів і кредиту готується до професійної роботи у фінансових органах державного, регіонального і муніципального рівнів; банках, біржах, страхових компаніях, інвестиційних фондах, економічних службах підприємств і організацій всіх форм власності, на посадах, що вимагають вищої економічної освіти.

В ІПО здобувають комплекс знань та компетенцій для роботи у сфері державних і муніципальних фінансів, банківської і страхової справи, грошового обігу, фінансового менеджменту, ринку цінних паперів, податків і оподаткування, оцінки вартості бізнесу тощо.


Менеджмент організацій і адміністрування – це мистецтво організовувати та управляти бізнесом. Знань та навичок для цього можна набути в ІПО.

Випускники Інституту післядипломної освіти працюють у різних сферах народного господарства та на підприємствах різних форм власності, як в Україні, так і за її межами, здатні виконувати професійні роботи й обіймати первинні посади: керівників різних рівнів управління підприємств, установ та організацій різних форм власності; начальників відділів кадрів, охорони праці, соціального розвитку, маркетингу, збуту, планово-економічних та комерційних відділів, підрозділів з реклами та зв'язків з громадськістю, а також працювати економічними радниками, аналітиками та фахівцями з управління.


Маркетинг – здатність забезпечувати високі вимоги ринку.

Підготовка спеціалістів з маркетингу формує такі професійні компетенції, які дозволяють зробити успішну кар’єру в будь-якій сфері бізнесу.

Успіх підприємницької діяльності в сучасному світі залежить перш за все від розуміння вимог ринку, знання запитів і вподобань споживачів, здатності формувати стійкий попит на товари та послуги своєї фірми та забезпечувати високу конкурентоспроможність. Вирішення цих завдань знаходиться у компетенції маркетологів. Жодна економічна спеціальність не вимагає таких різнобічних знань, як маркетинг: від математичних методів обґрунтування оптимальних рішень до тонкощів психології споживача, від найновіших комп'ютерних інформаційних технологій до поінформованості у тенденціях моди та дизайну. Саме маркетологи часто займають пости віце-президентів компаній та інші найвищі посади.

Спеціаліст з маркетингу на первинних посадах самостійно виконує переважно діагностичні та частково евристичні професійні й соціально-виробничі завдання, робить економічні розрахунки, збирає, систематизує, нагромаджує первинну інформацію як для виконання закріплених за ним посадових обов’язків, так і для потреб структурного підрозділу де він працює.


Технологія фармацевтичних препаратів дає змогу отримати фах технолога в галузі розробки технології промислового виготовлення ліків, які характеризуються максимальним терапевтичним ефектом, мінімальною побічною дією та зручні для вживання хворими. Підготовка студентів ведеться за сучасними навчальними планами з урахуванням найкращих вітчизняних та закордонних зразків підготовки фахівців промислової фармації. Спектр підготовки технологів настільки широкий, що дає змогу працювати майже на будь-якій ділянці хіміко-фармацевтичних підприємств та фармацевтичних фабрик різних форм власності з виробництва препаратів; підприємств з виробництва фармацевтичних субстанцій, парфумерно-косметичної та біотехнологічної продукції; підприємств з виробництва дієтичних добавок, профілактичних напоїв, чаїв, санітарно-гігієнічних засобів; а також дозволяє займатися науковою роботою в науково-дослідних інститутах з розробки та контролю якості лікарських субстанцій і препаратів.


Конструювання та технології швейних виробів – це задоволення потреб населення у гарному вбранні відповідно до смаків, уподобань та модних тенденцій.

Спеціалізація конструювання швейних виробів спрямована на формування у студентів системи професійних знань, умінь, навичок та розвитку творчого потенціалу, що може бути реалізованим у професійних компетенціях.

Спеціалісти з конструювання швейних виробів набувають знання з художнього і конструкторського моделювання одягу з тканин, конструювання жіночого, чоловічого та дитячого одягу та практичних навичок з розробки колекцій моделей одягу, моделювання одягу складних форм і покроїв, комп’ютерного дизайну одягу, що робить їх кваліфікованими фахівцями високого рівня підготовки та надає можливість працювати в індустрії моди.


ДИЗАЙН (ХУДОЖНЄ МОДЕЛЮВАННЯ КОСТЮМА) - це один з напрямів творчої діяльності, метою якої є проектування комфортного, функціонально обґрунтованого, естетично цілісного одягу, як одного з елементів предметного середовища, який відповідає матеріальним та духовним вимогам споживача.

Спеціаліст з дизайну набуває професійні компетенції для здійснення таких видів діяльності як створення професійного ескізу-ідеї; конструювання та моделювання історичного та сучасного одягу; створення власних колекцій одягу; застосування знань дизайнера одягу у сфері театру, кіно, робота в будинках моделей тощо.

Спеціаліст з дизайну (художнє моделювання костюма) здатний виконувати професійні роботи й займати різні посади відповідно до отриманої кваліфікації: на підприємствах; будинках моделей, ательє мод; в наукових установах i фірмах, які займаються дизайн-проектуванням у сфері дизайну одягу, виробів з текстилю та індустрії моди; на підприємствах, фірмах i організаціях, які займаються модельним бізнесом; бізнесом в галузі індустрії моді; засобах масової інформації, що висвітлюють питання моди та проектування стилю та іміджу; у освітніх закладах різних рівнів акредитації, де готують фахівців з дизайну.


Дизайн. Фотовідеодизайн Підготовка фахівців орієнтована на створення фотовідеодизайнерських творчих продуктів рекламно-презентаційного, просвітницького та інформаційного характеру, зокрема, серій плакатів, веб-сайтів, концепцій архітектоніки ілюстрованих періодичних видань, композицій для зовнішньої реклами, відео кліпів та фільмів тощо.

Спеціаліст з фотовідеодизайну здатний виконувати професійні роботи й займати різні посади відповідно до отриманої кваліфікації: на підприємствах, будинках моделей; дизайнерських студіях; ательє мод; салонах краси; салонах штор та гардин; в наукових установах i фірмах, які займаються дизайн-проектуванням у сфері дизайну одягу, виробів з текстилю та індустрії моди; на підприємствах, фірмах i організаціях, які займаються модельним бізнесом; бізнесом в галузі індустрії моди; засобах масової інформації, що висвітлюють питання моди та проектування стилю та іміджу.


Економічна кібернетика - елітна спеціальність. Її предметом є процес управління економікою країни, промислового комплексу, окремої організації (починаючи від малого підприємства і закінчуючи великою корпорацією).

Спеціальність “Економічна кібернетика” - є унікальним поєднанням знань комп'ютерних і економічних дисциплін, що забезпечує можливість роботи в різних сферах економіки.

Спеціалісти з економічної кібернетики володіють компетенціями у сфері інформатизації, створення програмного забезпечення, обробки та аналізу,роботи з базами даних, знаннями щодо потенційних джерел витоку інформації та методів організації інформаційної безпеки підприємства.

Спеціаліст з економічної кібернетики здатний працювати в умовах ринкових відносин і багатоукладної економіки, може працювати на підприємствах і в організаціях, незалежно від форми власності, які займаються виробництвом і реалізацією послуг, а також в органах державного управління, інвестиційно-консалтингових фірмах.


Фахівець у сфері якості, стандартизації та сертифікації - гарант процвітання бізнесу.

Стратегія розвитку підприємства передбачає правильно вибудовану систему якості – як головний аргумент, забезпечення конкурентоспроможності продукції на внутрішньому та міжнародному ринках.

Така ситуація робить керівників різного рівня зацікавленими в залученні фахівців із стандартизації, сертифікації та управління якістю, які могли б організувати виробництво конкурентоспроможної продукції, що забезпечить процвітання бізнесу.

Спеціаліст з якості, стандартизації та сертифікації готовий до вирішення таких завдань: підвищення якості продукції; забезпечення створення та підготовки продукції до сертифікації; розвиток систем управління якості на підприємствах відповідно до вимог міжнародних стандартів.

Фахівці мають можливість працювати на посадах: директора з якості, менеджера з якості, інженера з якості, начальника відділу управління якістю, начальника відділу технічного контролю, фахівця з стандартизації та сертифікації, внутрішнього аудитора, менеджера з реалізації.


Предметом діяльності фахівців з інформаційних технологій проектування є розробка, тестування, впровадження програмних продуктів, вирішення завдань в галузі обчислювальних систем, програмування, алгоритмізації, організації та побудови баз даних і знання, комп'ютерних мереж.

Фахівці у галузі інформаційних технологій, здатні професійно вирішувати питання розробки, впровадження та експлуатації інформаційних систем, які призначені для підтримки та обміну даними у системах управління організаціями та підприємствами різних галузей.

Випускники працюють в державних та комерційних установах на посадах системних адміністраторів, керівників відділів розробки прикладного програмного забезпечення, адміністраторів комп'ютерних мереж у комерційних банках.


ЯКІСНА ОСВІТА – УСПІШНА КАР’ЄРА!!!

Ласкаво просимо до нас на навчання!


Адреса: 01011, м. Київ-11, вул. Немировича-Данченка, 2, навчальний корпус 1, 3-й поверх, ауд. 1-0351

Телефон для довідок: +38 (044) 256-29-34,288-50-13

e-mail: ipo@knutd.com.ua

http://knutd.com.ua/university/institutes/ipo/

« предыдущая все статьи следующая »

    24/04/2018
    Теплоенергетичний факультет НТУУ «КПІ ім. І. Сікорського»
    31/03/2018
    Київський міжнародний університет
    Ближайшие дни:
 в Январе  в Феврале  в Марте
  Время – деньги! Дистанционное обучение в...
  Он-лайн платформа для учителей английского
Для подписки на новости нашего сайта укажите ваш адрес электронной почты:


Иностранные языки  |  Колледжи  |  ВУЗы  |  Курсы  |  Статьи  |  Новости  |   Форум
Дни открытых дверей  |  Календарь событий  |  Каталог ссылок  |  Реклама в издании  |  Контакты
Rambler's Top100
© КУДА ПОЙТИ УЧИТЬСЯ 2005-2015
Все права защищены и охраняются законом.
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "www.gotostudy.com.ua" обязательна.